راه عشق

راهی ست راه عشق که هیچش کناره نیست - آن جا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست

راه عشق

راهی ست راه عشق که هیچش کناره نیست - آن جا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست

بسم الله الرحمن الرحیم
نمی دانم از کجا شروع شد و به کجا ختم خواهد شد فقط میدانم رشته ایی بر گردنم افکنده دوست ؛ می برد هر جا که خاطر خواه اوست ...

ان شاءالله به زودی کامل خواهد شد ...